Laxlus

Laxlusen är, trots sitt namn, inte en lus utan ett kräftdjur. Det är den vanligaste parasiten på lax och existerar naturligt i alla havsområden på norra halvklotet. Parasiten lever, samt förökar sig, på öring och lax i saltvatten. Den finns hos havsöring i fjordarna och kustvattnet under hela året, samt hos fisk som finns i havsodlingar. En fisk som har angripits av laxlusen får svåra sår i huden. Det leder till att den får det svårt att upprätthålla vatten- och saltbalansen, eftersom vatten läcker ut från såren och salt från havsvattnet kommer in i såren.

Katastrof i Norge

Oroande rapporter har kommit från vårt grannland. Norge har drabbats av laxlus som äter fiskarna levande och det är ganska stora mängder det rör sig om. På två av odlingarna för lax hade sammanlagt cirka 170 000 fiskar skadats. Lidandet det åsamkade fisken var både stort och utdraget. Anläggningarna hade ingen kontroll över smittan och laxen var så illa däran att till och med erfarna medarbetare på det Norska Livsmedelsverket var chockade. Den tillåtna mängden laxlus på en anläggning är enbart en halv lus per fisk. En av anläggningarna hade cirka 40 gånger mer löss på fiskarna än det som är tillåtet. En annan anläggning hade laxar med 60-100 löss.

Att behandla laxlus

Hur kunde det gå så långt i Norge? Anledningen är slarv. Anläggningarna hade låtit friska fiskar vara i samma utrymme som de sjuka fiskarna. Det stora antalet döda fiskar hade inte heller rapporterats in. Nu har dessa anläggningar fått tömmas på fisk. För att behandla laxlus så finns det lite olika metoder. Det går att ge specialfoder, avlägsna dem mekaniskt med spolning eller använda en putsarfisk, som äter laxlusen. Det finns även läkemedel som kan användas i en badbehandling. Att använda läkemedel för att behandla laxlus är något som branschen försöker komma ifrån. Det forskas just nu om utveckling kring ett vaccin samt om avel för att få fram en mer motståndskraftig lax.

pulse