Kroppslöss

Kroppslöss kallas också klädlöss, och är en av de tre underarter av löss som lever på människor (de andra två är huvudlöss och flatlöss). Kroppslöss finns i hela världen, men är numera mycket ovanliga i Sverige, eftersom det oftast räcker med att hålla en god hygien och tvätta sina sängkläder regelbundet för att förebygga att drabbas av kroppslöss. Man kan också täcka över möbler som lössen kan gömma sig i, till exempel soffor, med sofföverdrag. Sofföverdragen kan man nämligen ta loss och tvätta regelbundet, vilket förebygger lusangrepp. Du kan köpa sofföverdrag på Shopello.se. Kroppslössen sprids från människa till människa genom att man kommer i nära kontakt med dem. Därför är lössen vanligast i tätbefolkade områden där de sanitära förhållandena är bristfälliga. Lössen lever endast av människoblod, och kan således inte leva på (eller spridas via) djur som katter och hundar. Lössen klarar inte heller att leva utan en människa att livnära sig på; om en lus faller av människan lever den bara i fem eller sju dagar innan den dör.kroppslöss

Kroppslusen lever i människans kläder, där den kittar fast sina ägg i sömmarna. Kroppslöss drabbar därför som nämnts ovan framförallt människor med undermålig hygien, som går i samma kläder under lång tid. När lössen sedan ska suga blod kryper de ut på huden. Historiskt har kroppslössen varit ett stort problem, eftersom de förde med sig sjukdomar som fläcktyfus, skyttegravsfeber och lusburen återfallsfeber.

Några vanliga tecken på att man har drabbats av kroppslöss är intensiv klåda över hela kroppen och röda knölar på huden. Vissa drabbas även av en allergisk reaktion av lusbetten, som tar sig uttryck i form av utslag på huden. Om angreppet har pågått länge kan man också se att huden kring midjan eller runt skrevet (ibland både och) har förtjocknats och mörknat.

Om du misstänker att du har drabbats av kroppslöss kan ett läkarbesök enkelt avgöra om det är så eller inte, eftersom läkaren utan större problem kan leta igenom kroppen och kläderna och, om du är drabbad, hitta spår efter lössen. Lössen i sig är nämligen större än andra löss, ungefär lika stort som ett sesamfrö, och är med andra ord synliga för blotta ögat. Lössens ägg syns också tydligt, och restprodukter från äggläggningen hamnar på huden. Kroppslusen kan krypa, men inte flyga eller hoppa, så läkaren kommer att kunna se dem röra sig. Behandlingen är sedan inte svårare än att förbättra de hygieniska förhållandena.

pulse