Huvudlöss

Huvudlöss är obehagligt både på grund av klådan som den drabbade upplever och det faktum att de sprider sig lätt till andra, och har länge varit en plåga i skol- och dagisklasser. Ändå har lusnivån hållit sig stabil under en lång period. Under 1970- och -80-talen var huvudlössen i princip obefintliga, även om huvudlusen alltid har varit en naturlig parasit hos människan och aldrig har utrotats helt. Sedan ökade antalet drabbade kraftigt under 1990-talet, för att sedan ligga kvar stabilt på den nivån. Det vill säga, tills för ett par år sedan, 2012, då huvudlusnivån plötsligt höjdes dramatiskt igen.

Huvudlöss smittar framförallt via kontakt huvud till huvud, och inte lika lätt genom mössor, kammar och annat. Detta eftersom lössen lever på människans blod, och när de tappar kontakt med hårbotten torkar de ut och dör fort. Att man har huvudlöss har heller ingenting att göra med ens hygien eller renlighet; det är inte smuts, utan blod, som är lössens näring. Lössen är som mest aktiva på sommaren, och det är då risken att smittas är som störst. Att lusepidemier bryter ut vid terminsstarten beror alltså på att barn med eventuella lussmittor kommer i kontakt med varandra efter sommaren.

Oftast upptäcker man att man är drabbad av en lusinfektion genom att hårbotten kliar, men man kan vara smittad utan att känna klåda. Andra sätt att upptäcka lössen är genom deras ägg, gnetterna, som fästs med en klibbig massa vid hårstråets rot. Gnetterna som har en lus i sig blir mörka, men de tomma äggen är gulvita och följer med hårstrået ut när det växer, vilket gör dem lättare att se. Lössen kan också upptäckas med blotta ögat om du borstar håret över ett vitt papper med en luskam. Lössen blir 2-3 mm långa och varierar i färg mellan gråa, bruna, röda och svarta. Att färgen kan vara så varierande beror på att lössen egentligen är genomskinliga. Färgen är istället blodet som de har druckit, och variationen beror på hur länge sedan det var de drack blod.

Luskammen är ett bra sätt att kontrollera om man har smittats, liksom för att bli av med löss och gnetter när man väl blivit drabbad, men det räcker inte med att bara kamma håret för att bli av med lössen helt. Man måste också behandla hårbotten med någon form av behandlingsmedel. Eftersom många löss har blivit resistenta mot vissa behandlingsmedel rekommenderas att man använder de nyaste på marknaden.

Det bästa man som förälder kan göra är att förebygga att lössen sprids genom att kontrollera om barnen har blivit smittade innan de börjar skolan.

Huvudlöss 1

pulse