Hoppande loppor

Loppor och löss är två helt skilda insektsarter även om många tror att det är samma art. Lopporna kan inte flyga men eftersom många av dem har kraftiga bakben kan de hoppa riktigt långt. De kan hoppa mellan olika djur men även till oss människor. Detta gör att de kan föra med sig infektioner till oss från djuren. Även om loppor är ganska sällsynta i Europa kan de förekomma på ställen där hygienen är bristfällig. Sjukdomar som kan överföras av loppan är tyfus och pest. Idag finns dessa sjukdomar inte i Sverige.

Loppor trivs där det är smutsigt och varmt

Loppor är vanliga på husdjur och därför bör man aldrig ta med dem i sängen. Att få barnen att förstå anledningen till att man förbjuder dem att ha med sig sin älskade hund när de sover är inte det lättaste. Med hjälp av kunskap och barnens naturliga nyfikenhet kan man istället för att förbjuda få dem att själva förstå. Förklara vad lopporna gör och vilka obehag de kan skapa. Visa gärna bilder och tala om för dem vilka sjukdomar de kan sprida. På flera förskolor har man på pedagogisk väg fått barnen att bli nyfikna på både loppor, löss och fästingar. Många barn ville undersöka sina djur efter detta för att i verkligheten se var dessa insekter har sin boning. Lopporna trivs där det är varmt, smutsigt och fuktigt. Genom noggrann renlighet av hemmet, kroppen och husdjuren kan man undvika dem till skillnad mot lössen som inte har något med renlighet att göra.

Behandling mot loppor

Woman scratching her neck, isolated on white

Loppor är blodsugande parasiter som främst lever på djur men även på oss människor. De kan hoppa 80 gånger sin egen längd vilket gör att de lätt tar sig från ett värddjur till ett annat. Loppornas kropp är hård och fungerar som ett utmärkt försvar och detta gör att har man väl blivit utsatt för loppor kan det vara svårt att bli av med dem. Hur märker man då att lopporna har tagit sig in i hemmet? Djuren kliar sig mer än normalt och när de har blivit tillräckligt många kan man även se dem hoppa mellan möblerna och de gömmer sig gärna i mattor. För att bli av med dem kan man dammsuga mattor och möbler noggrant och därefter slänga dammsugarpåsen. Använd även insektsmedel men tänk då på att dina husdjur inte bör vara hemma på ett par dagar. Det finns speciellt schampo att använda på husdjurens päls och om du själv har fått loppbett finns salvor mot klådan.

pulse