Frida Klingberg och flatlusen

Kroppslusen och flatlusen är två former av ohyra som är på väg att försvinna helt i Sverige. Den förstnämnda har svårt att överleva i dagens Sverige eftersom de allra flesta idag håller en så pass god hygiennivå att lusen inte får fäste. Kroppslöss drabbar nämligen framförallt de som går i samma kläder under lång tid, och inte tvättar kläderna. Det var vanligt förr, men med dagens tillgång till vatten tvättar vi både oss själva, våra kläder och våra sängkläder regelbundet, och städar våra hem. Vissa anlitar till och med städhjälp, till exempel via Qleano.se. För flatlusen är istället hotet ett annat, nämligen intimrakning. I takt med att allt fler i Sverige rakar sitt könshår (liksom håret i armhålorna) försvinner helt enkelt flatlusens naturliga habitat. I Danmark och Australien är det bekräftat att flatlusen är utrotningshotad, och i Sverige är man inte säker på hur stort beståndet är. Eftersom förhållandena ser liknande ut i dessa tre länder kan man dock anta att beståndet av flatlöss är på väg att försvinna även här.800px-Womans_armpit

De allra flesta skulle nog inte sörja nämnvärt om flatlusen skulle bli helt utrotad, men någon som har reagerat på detta är konstnären Frida Klingberg. I hennes konstprojekt Bevara Flatlusen vill hon belysa hur människan inte är konsekvent när det gäller vilka arter i den biologiska mångfalden man vill bevara och inte. Hon påpekar att flatlusen är ”obekväm, men inte farlig”, och drar paralleller mellan den ojämlika relationen mellan flatlusen och människan och andra ojämlika relationer. En del av hennes konstprojekt innebär att hon själv och en rad volontärer erbjuder sina kroppar och sitt hår som hem åt kolonier av flatlöss. Volontärerna består dels av personer Klingberg känner personligen, dels av människor som besökte hennes utställning på Konstfack. Hennes ambition är att skapa ett så kallat ”ambulerande naturreservat”, och att man på det sättet kan dela bördan att stå ut med klådan från lössen. Ett problem som Klingberg har stött på i sitt projekt är dock just att flatlöss är mycket ovanliga i Sverige, så medan hon har volontärer beredda att erbjuda ett tillfälligt hem åt denna utrotningshotade art, har hon än så länge inga flatlöss som kan bo där.

pulse